Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Vedtekter Lykkeliten familiebarnehage

 

      1.  Eierforhold 

     Lykkeliten familiebarnehage har plass til 10 barn i alder 0-6 år, 100% plass. Eier er Helene Nakken Olsen 

 

  1. Formål                                                                                                        

Lykkeliten familiebarnehage skal gi barn under skolepliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Lov om barnehager pgf. 1)

 

  1. Bemanning

Det er 3 ansatte i barnehagen. 

 

  1. Åpningstid/ferier:

Familiebarnehagen holder åpent fra kl. 07.15 til kl. 16.45  ukens fem første dager,  

11 måneder pr. år. 

 

Barnehagen er stengt:     3 uker i juli. 

        Juleuken

        Påskeuken.

        Bevegelige hellig- og høytidsdager

        5 planleggingsdager i året.

 

  1. Opptak 

Eier foretar opptak i h.h.t. regler om Lov av barnehager.

Vi  forbeholder oss retten til å innvilge plass slik at barnegruppen fungerer godt i forhold til alder og kjønn. Barnehageplassen tildeles fra august til oppsigelse.

 

  1. Oppsigelse

Oppsigelsestid er gjensidig 3. måneder – gjeldende fra den 1. i hver måned etter at oppsigelse er mottatt skriftlig. 

 

  1. Foreldrebetaling

 Foreldrene betaler forskuddsvis hver måned. Det betales for 11 måneder. Gjentatte betalingsforsømmelser fører til tap av plass.

Barnehagen følger de kommunale satsene som rettesnor for virksomheten.


<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>

     9.    Barnehagens oppholdsareal

Familiebarnehagen disponerer gang, garderobe, WC og bad .Stue og kjøkken .Oppholdsrom og  2 rom som vil bli brukt til lekerom 75m2. Tomten er 1,0 mål.

 

    10.    Barnehagens samarbeidsutvalg og foreldreråd

Jfr. Bestemmelsene i Lov om barnehager, pgf. 4. Foreldrerådet velger 1 representant med varamann til samarbeidsutvalget for et barnehageår av gangen.

Styrer/førskolelærer og eier er faste representanter.

 

    11.    Årsplan

Årsplan for den pedagogiske siden av driften av familiebarnehagen utarbeides for et barnehageår av gangen og fastsettes av samarbeidsutvalget. Årsplanen skal tilpasses lokale forhold og utarbeides på grunnlag av Rammeplan for barnehager. Foreldrerådet får årsplanen til orientering.

 

Kopi sendes kommunen innen 2 måneder etter driftsstart/hver høst.

 

    12.    Helse og helsetilsyn

Foreldre forplikter seg til å si ifra om helsemessige behov som krever spesiell tilrettelegging eller beredskap i forhold til barnet.

Barnehagen er under tilsyn og distriktets helsesøster. 

 

    13.    Internkontroll

Rutiner for internkontroll er utarbeidet.

 

    14.    Taushetsplikt og opplysningsplikt

Barnehagen skal i h.h.t. barnehagelovens pgf. 22 og 23 følge bestemmelsene om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial- og barneverntjenesten.

 

    15.    Forsikring

Barna er forsikret under oppholdet i barnehagen. De er forsikret fra de leveres til de hentes. Foreldre/foresatte er ansvarlig for sitt barn så lenge de er tilstede i barnehagen.

 

    16.    Levering og henting

Barnehagen er åpen for levering og henting innenfor åpningstiden.

 

    17.    Ved sykdom hos eier

Ved sykdom blir det satt inn vikar.

 

    18.    Vedtektenes varighet

Vedtektene er fastsatt av eier. Vedtektene gjelder til de revideres som følge av at eierforhold, antall hjem eller andre forhold endres.

 

Kopi av de til enhver gjeldende vedtekter sendes kommunen og Fylkesmannen, og til barnas foreldre i forbindelse med opptak.

 

     Slemmestad, nov. 2019.

Helene Nakken Olsen 

 

Share on Facebook

Logg inn